Deskundig advies

Na het volgen van de post-academische opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit van Leiden en na beoordeling van zijn vakkennis en -kunde door o.a. een prof. dr. ir. van een Technische Universiteit is Leo Abelen sinds eind februari 2015 opgenomen in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

Wanneer een rechter een uitspraak moet doen in een bouwkundig geschil, zal hij zich veelal laten informeren door een bouwkundig specialist, de Gerechtelijk Deskundige.

Bij vonnis wordt door de rechter de gerechtelijk deskundige benoemd die vervolgens, na zijn onderzoek te hebben afgerond, een deskundigenbericht uitbrengt. Op basis van dit deskundigenbericht kan de rechter een uitspraak doen.

Als u een (bouwkundig) geschil heeft met opdrachtgever of opdrachtnemer dan wil ik u graag helpen het geschil geheel onafhankelijk te beoordelen.
Het is voor iedereen het prettigst om zonder tussenkomst van een rechter gezamenlijk tot een oplossing te komen.