Wat houdt schade aan het voegwerk in?

Schade aan voegwerk komt met name voor bij relatief oude panden (van voor 1970). De gevels van deze panden bestaan meestal uit steens of anderhalfsteens metselwerk. Zodra het voegwerk gaat verweren, wordt het poreus. Het risico van doorslag treedt op. Doorslag is het verschijnsel waarbij het vocht via het metselwerk naar binnen dringt.

‘Vocht is lelijk’, zo luidt het gezegde. Een waarheid als een koe. Vocht kan heel veel schade aanrichten, aan de oppervlakte, maar zeker ook verborgen schade. Wij hebben dat in de praktijk helaas maar al te veel mogen zien.

Om die reden worden wij steeds vaker in een relatief vroeg stadium ingeschakeld; op het moment dat eigenaren van relatief oudere woningen al vermoeden dat het voegwerk wel eens aan het vergaan zou kunnen zijn. Een onderzoek geeft hen antwoord op de vragen hoe erg het gesteld is met het voegwerk. Als ze er vroeg bij zijn, kan veel schade worden voorkomen.

Heeft u schade of wilt u schade voorkomen? Een onderzoek verschaft duidelijkheid en geeft houvast voor het nemen van maatregelen.

Ja, ik wil weten wat een schadeonderzoek inhoudt