Wat houdt schade aan mijn gevel in?

Een gevel is als de huid van de mens: innerlijke ‘onrust’ of gebreken komen er aan de buitenkant uit, via de gevel. Dat maakt tegelijkertijd het analyseren van de schade vaak complexer dan veel andere gebreken: de oorzaak kan immers heel divers zijn.

Een veel voorkomende oorzaak is vocht. Met name relatief oude gevels (van voor 1970) hebben nogal eens met vocht te kampen. Dat komt mede omdat de spouw voor die tijd nog niet werd geïsoleerd. Heel simpel: als er valspecie op de spouwankers is achtergebleven, geeft dat na verloop van tijd een koudebrug. Dat wil zeggen: vocht wordt via de buitengevel naar de binnenwand getransporteerd, met als gevolg: vochtplekken in de muur, afbladderend stucwerk, enz.

U bent de schade beu en wilt gericht maatregelen kunnen nemen om de schade te verhelpen? Daarvoor wilt u weten wat de schade veroorzaakt. Een schadeonderzoek geeft antwoorden, verschaft u duidelijkheid en bespaart u nodeloos breekwerk.

Ja, ik wil weten wat een schadeonderzoek inhoudt