Wat is een bouwgeschil

Een bouwgeschil ontstaat vaak als gevolg van een bouwgebrek: er is een fout in de constructie geconstateerd. Vraag is nu wie die fout heeft veroorzaakt en wie daarmee aansprakelijk is voor het herstellen van de schade. Niet zelden eindigt een bouwgeschil voor de rechter. Dat is echter voor niemand wenselijk. Met een proces nemen immers de kosten en dus risico’s voor alle partijen toe. Bovendien duurt een proces vaak langer dan voor alle partijen wenselijk is.

Het alternatief: onafhankelijk schadeonderzoek

Onafhankelijk schadeonderzoek geeft antwoorden. Als beide partijen overeenkomen een onafhankelijk bureau in te schakelen, voorkomen zij daarmee de gang naar een rechter en dure proceskosten. Bovendien hebben zij eerder duidelijkheid van zaken en daarmee eerder een einde aan het bouwgeschil.

Abelen Bouwadvies en Expertise wordt regelmatig ingeschakeld als de onafhankelijke partij die uitkomst moet bieden aan het bouwgeschil. Uw voordeel:

  • Een discrete partij
  • Die onafhankelijk te werk gaat
  • En jarenlange ervaring heeft in het analyseren van bouwschades.

Kunnen wij hierin iets voor u betekenen, neem even contact op.